Det meddelar digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (s) i ett pressmeddelande i dag.

I en kommentar säger Khashayar Farmanbar:

– Den digitala ekonomin behöver öppna data. Vi ger nu offentlig sektor ett rättsligt stöd för ett öppet, säkert och effektivt tillgängliggörande av data.

– Öppna data är en förutsättning för den fortsatta digitala omvandlingen av samhället och kan skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheter och utveckla artificiell intelligens.

Regeringen beslutade om propositionen för hur den offentliga sektorn ska tillgängliga data för vidareutnyttjande i dag.

Beslutet bygger på ett direktiv från Europaparlamentet om öppna data från 2019. Detta syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden öppna data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande.

Den nya lagen innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data. Inte heller finns någon rättighet för enskilda att få tillgång till data.

Lagen handlar istället om när en myndighet frivilligt tillgängliggör data och att det då finns krav bland annat i vilka format olika slags data ska göras tillgängliga, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor.

Lagen gäller också offentliga företag och offentligt styrda organ.

I pressmeddelandet står vidare att den offentliga sektorn står för en stor del av produktionen av de datamängder som hela det digitala samhället bygger på. ”Att ta vara på de värden som en ökad tillgång till data kan skapa skulle därmed kunna bidra till att öka tillväxten i samhället”.