Crowdstrike och Mandiant låter meddela att de båda företagen har inlett ett strategiskt partnerskap, detta i syfte att stärka skyddet mot diverse cyberhot.

I och med samarbetet kommer Mandiant bland annat att använda sig av Crowdstrikes plattform Falcon, något som kommer vara till stor nytta för kunderna.

– Dagens komplexa hotbild kräver en strategi med samarbeten som för samman branschledande teknik och lagbyggen av världsklass i syfte att erbjuda det starkaste skyddet för kunderna, säger Crowdstrikes vd George Kurtz i en kommentar.

Samarbetet får gott betyg av analytiker:

– Dessa två tidigare rivaler – och nu partner – har en historia av att utföra snabb incidentrespons vid stora intrång. Att bryta konkurrensbarriären mellan dem och underlätta ett öppnare utbyte av information gör hela branschen bättre och gynnar båda företagens kunder, säger Forresters chefsanalytiker Jeff Pollard till vår systersajt CSO.