Marko Djakovic, digital projektledare på Best Response Media, har gått en AWS-kurs för att få en formell teknikcertifiering. Men det är bara första steget i hans karriär.

– Jag planerade att gå fler kurser för att bli molnarkitekt. Det hade gjort mig till den enda i företaget med denna kunskap, säger han.

Men det fanns en hake.

– Det visade sig att jag var tvungen att byta jobb för att bli molnarkitekt och det ville jag inte. Så nu använder jag inte den kunskap jag skaffat mig, och jag kommer förmodligen inte att göra det i framtiden heller.

Marko Djakovic är inte ensam om att ha ångrat sig att ha gått en kurs för teknisk certifiering. Det finns mängder med olika kurser som lovar att lyfta deltagarnas cv:n till nya nivåer och höja deras löner, så det är inte konstigt att en del väljer fel. Vi har talat med några it-specialister för att ta reda på vilka fallgropar som bör undvikas i jakten på certifiering.

1. Certifiering utan mål

Alltför ofta tänker anställda på certifieringar som något de ”borde” skaffa sig utan att de har en plan för hur dessa ska gynna deras karriärer. För att undvika denna fallgrop måste du fråga dig på vilket sätt en certifiering hjälper dig att nå dina mål. Marko Djakovics misstag var att inte göra en ordentlig koll i förväg.

– Tänk inte bara på certifieringen och kostnaden eller tiden du behöver för att slutföra den. Fråga dig i stället ”Behöver jag verkligen det här – hur kan det hjälpa mig att bli bättre i min yrkesroll?” Be om synpunkter från din chef.

Innan du bestämmer dig för att skaffa en certifiering bör du helt enkelt sätta upp karriärmål och undersöka vilka certifieringar som krävs för att nå dessa.

Christopher Villemez på Netbrain föreslår några olika syften som en certifiering kan uppfylla:

  • Gör att du bättre förstår en teknik eller lösning så att du kan utföra ett bättre arbete.
  • Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt teknikområde.
  • Hjälper dig att ändra riktningen på din karriär eller skaffa en ny specialisering

– Med ett tydligt mål kan du lättare bedöma värdet av olika certifieringar, säger Christopher Villemez.

2. Tar sig vatten över huvudet

Om du inte har blivit certifierad tidigare eller bara skaffat certifikat på nybörjarnivå, kanske du inte är inställd på att lägga ned den tid och möda som krävs för att bli certifierad på en högre nivå.

– Många certifieringar är dyra och krävande och vissa kräver fortbildning eller regelbundna omprövningar. Det är därför viktigt att förstå vad certifieringarna kräver och att ha en klar bild av hur kunskapen ska användas, även sett i ett längre perspektiv, säger Christopher Villemez.

3. Hittar inte rätt kurs

En viktig del av certifieringen är att hitta rätt kurs. Man kan inte bara googla namnet på certifikatet och välja första bästa kurs som dyker upp.

– Det finns massor av företag som driver utbildningar och kvaliteten varierar. En del håller inte måttet medan andra är av mycket hög kvalitet. Det är viktigt att välja kända företag som har gott rykte och dokumenterat goda resultat, säger Christopher Villemez.

De bör naturligtvis också vara godkända av det ackrediteringsorgan som är relevant i sammanhanget.

– Fler och fler kurser – till exempel de som ledande molnleverantörer erbjuder – kräver att du som deltagare har tillgång till ett laboratorium. Du gör därför klokt i att på ett tidigt stadium undersöka vilka resurser som krävs för att kunna genomföra certifieringen, säger Steve Bomberger, it-chef på SEI.

4. Föråldrat studiematerial

Många skaffar sig en certifiering för att visa att de har kunskap om det senaste som händer inom branschen och det aktuella teknikområdet. Studiematerialet som ligger till grund för certifieringen måste därför uppdateras regelbundet.

– I bland måste studiematerialet rentav ändras mitt i studierna, vilket kan vara väldigt frustrerande, säger Christopher Villemez.

För att undvika den här typen av överraskningar bör du ta reda på historiken kring olika kurser.

– Om du till exempel upptäcker att CCIE-säkerhetsprovet ändras i genomsnitt vart tredje år, kanske det inte är så smart att börja förbereda dig för ett prov två och ett halvt år in på det befintliga utbildningsspåret.

5. Betalar i onödan

Många certifieringar är dyra, men låt inte detta hindra dig.

– Är du redan anställd, kan du undersöka om din arbetsgivare kan tänka sig att betala certifieringen. Många företag har utrymme i budgeten för den här typen av satsningar, säger Scott Hirsch, medgrundare och cto på Talent Marketplace.

6. Inte tillräckligt specialiserad

Att ha en lång lista med certifieringar kan vara lockande, men det är inte säkert att det är mödan värt att skaffa sig alla tänkbara certifikat.

– Vi har sett att en del anställda satsar för brett på olika certifieringar. De skulle vinna mycket på att vara mer fokuserade och satsa på nischade områden som till exempel säkerhet, molnhantering, AI, automatisering och liknande – eller inrikta sig på certifieringar som är specifika för vissa plattformar som AWS och Azure, säger Anu Subramanian, CTO på Cloudcheckr.

Ett smart drag är att skaffa ett certifikat som ligger i linje med dina karriärmål.

– När vi rekryterar tittar vi främst på produktkunskaper och inte så mycket på Scrum, Prince2, Itil och dylikt, säger Lovisa Stenbäcken Stjernlöf på Devoteam Cloud Services.

Den här typen av certifieringar är så vanliga att de inte sticker ut i ett cv, och om ett projekt eller en kund skulle kräva dem, är de ganska lätta att införskaffa. Produktkunskaper är mycket mer värdefulla, både för projektledare och teknisk personal.

– Vill du sticka ut när du söker ett jobb, bör du vara tydlig med vilken produkt du vill jobba med och inte bara presentera dig som en projektledare.

Det är inte heller så att leverantörs- och produktspecifika certifikat per automatik låser in dig i ett fack.

Christopher Villemez tar upp Cisco som ett exempel:

– Cisco-certifieringar är så pass breda att de även kan vara användbara vid arbete med andra leverantörers plattformar. Jag kan till exempel arbeta i ett Juniper-nätverk och de ser ändå ett stort värde i att ha en ingenjör i teamet med en Cisco-certifiering.

Även arbetsgivare gör misstag

Cio:er och andra it-ledare kan också hamna i fallgropar när det kommer till certifieringar av medarbetare och potentiella medarbetare. Här är några råd till it-ledare som vill uppmuntra sina medarbetare att sträva efter verkliga branschkunskaper.

1. Lita inte blint på certifieringar
Alla som är certifierade är inte alltid bra på att dra nytta av sina kunskaper i praktiken.

– Som arbetsgivare bör du inte förledas att tro att en viss certifiering är en garanti för att en kandidat är rätt för jobbet. Vill du undanröja alla tvivel bör kandidaten kunna presentera exempel på hur de specifika kunskaperna har tillämpats i praktiken, säger Steve Bomberger.

2. Skapa möjligheter för alla som vill utvecklas
Att skaffa sig ett certifikat är ett sätt att höja sin kompetensnivå och förbättra sina karriärmöjligheter. Om en av dina anställda går en kurs för att bli certifierad och det inte leder till nya möjligheter inom din organisation, kanske personen söker lyckan någon annanstans.

– Det är viktigt att det finns karriärmöjligheter för de medarbetare som skaffar sig nya kunskaper genom certifieringar. Det gäller att undvika ett scenario där man först investerar i certifieringar och sedan förlorar medarbetarna till en konkurrent, säger Subramanian.

Genom att investera i sina anställda och ge dem möjligheten att skaffa sig it-certifikat, kan kompetensgapet överbryggas samtidigt som det blir lättare att behålla och locka till sig kvalificerade medarbetare. Det är ett scenario som alla vinner på.