Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari har vi fått se flera fall där utvecklare protesterar mot kriget via projekt som baseras på öppen källkod.

Ett av de första exemplen var när utvecklaren Brandon Nozaki Miller lade till kod i det populära javascript-biblioteket node-ipc som gjorde att användare i Ryssland fick sina filer raderade.

Den 17 mars lade den ryske utvecklaren Yaffle till en text som protesterar mot kriget i event-source-polyfill, ett annat populärt javascript-bibliotek. I det fallet får användare i Ryssland se texten i fråga efter 15 sekunder.

Liknande protester har även lagts till i es5-ext och styled-components, två andra projekt som baseras på öppen källkod.

Enligt Bleeping Computer tycks ”protestware” vara här för att stanna, men det råder delade meningar bland utvecklare om fenomenet.

Medan vissa hyllar ställningstagandet mot kriget, tycker andra att det rör sig om sabotage. I fallet med event-source-polyfill väljer de därför att hålla fast vid version 1.0.25, den sista ”säkra” versionen.