Sammantaget får man intrycket att fildelningen är en samhällsomstörtande verksamhet, minst lika farlig som terrorism och som ska bekämpas med samma metoder – avlyssning och angiveri.

Vi har svårt att acceptera det. Hittills har det inte bevisats att fildelning inneburit minskade intäkter för upphovsrättshavare. Därmed menar vi att det inte kan vara motiverat med så kraftfulla åtgärder – åtgärder som dessutom tränger undan annan mer angelägen brottsbekämpning.

Om vi gör uppemot en miljon medborgare till brottslingar, riskerar vi en utveckling där de på allvar börjar försöka undgå upptäckt på nätet.

Vi vill undvika en sådan utveckling. Men det förutsätter också att vi förändrar lagstiftningen. Vi vill:

Se över prioriteringarna. Justitiedepartementet sänder ut signalen att detta är de högst prioriterade brotten. De bör prioriteras högre än annan brottslighet med samma straffvärde.

Slopa fängelse i straffskalan för fildelning. Det skickar en orimlig signal om allvaret i frågan.

Stoppa lagändringen som skapar en privatpolis genom krav på att lämna ut ip-adresser till tredje part.

Det viktigaste sättet att minska piratkopieringen är självfallet att göra material tillgängligt på legalt sätt. Det är inte utan att man tycker att den amerikanska skiv- och filmindustrin i stor utsträckning får skylla sig själva. I stället för att utnyttja möjligheterna med ny teknik har de ropat på lagstiftning som syftat till att bevara en stelbent marknad, bland annat förbud mot parallellimport och tullavgifter, detta för att kunna upprätthålla en artificiellt hög prisnivå.

Utöver ett förändrat förhållningssätt till fildelningsbrott menar vi därför att det behövs insatser för att skapa en bättre fungerande konkurrens på mediemarknaden i Sverige.

Vi vill häva förbudet mot parallell-import och slopa tullarna på privatimport av medierna. Det är hög tid att verklighetsanpassa politikens och medieföretagens förhållningssätt till fildelning.

Jonas Birgersson,
vd Labs2 och bredbandsentreprenör

Johan Linander,
rättspolitisk talesman för centerpartiet