Den stora internationella trenden som kommit att kallas The great resignation – och som innebär stora personalavhopp bland it-personal – har gjort livet svårare för cio:erna.

En ny global undersökning bland 600 cio:er och it-beslutsfattare som gjorts på uppdrag av Salesforce-ägda Mulesoft visar att nästan alla organisationer har svårt att både attrahera nya och behålla skickliga utvecklare. Det skriver nyhetssajten Venturebeat.

I rapporten konstateras att efterfrågan på snabbare innovation fortsätter att öka och som en följd av detta ökar trycket på redan ansträngda team. Det leder i sin tur till att utvecklare riskerar att hoppa av – något som är en risk för företagens infrastruktur.

Att behålla och rekrytera ny kompetens är svårare än någonsin, enligt rapporten. Så många som 93 procent uppger att ”The great resignation” har gjort det svårare för dagens it-organisationer att behålla skickliga utvecklare och 86 procent att det blivit svårare att hitta utvecklare under de senaste två åren.

Utvecklingen ökar behovet av automatiseringslösningar.

91 procent av de tillfrågade uppger att de behöver lösningar som automatiserar kritiska processer för utvecklare, så att de kan göra mer med mindre.