Vi har tidigare skrivit om Tietoevrys och HSB Living Labs projekt Beelab, där uppkopplade bikupor placerats ut i sju städer. Den data som kommer från de uppkopplade bikuporna används sedan inom forskning med syftet att stärka den biologiska mångfalden. Projektet fick också utmärkelsen Årets hållbara projekt vid CIO Awards 2020.

Nu ska projektet utökas efter att det tilldelats 600 000 kronor, som ska användas för att få ut uppkopplade bikupor över hela landet. Tack vare finansieringen från Jordbruksverket kommer man att kunna leverera digitala bikupor till alla 25 biodlardistrikt i landet, och därmed även få en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.

– Beelab visar hur tekniska lösningar kan bidra till att förbättra samhället för både människa och natur. Bina är en av planetens viktigaste varelser och är bidragande för att vi ska kunna upprätthålla den biologiska mångfalden. Honungsbin lever i samhällen och bikupor, och lämpar sig därför bra att ta in forskningsdata från. Med data, såsom temperatur, vikt, lufttryck, luftfuktighet eller luftkvalitet som samlas in via sensorer och med hjälp av AI kan vi få en helt ny förståelse för hur bina lever och mår, och även se långsiktiga trender. Ju fler kupor vi kan installera desto bättre blir den förståelsen, säger Mikael Ekström, biodlare och senior digitaliseringsrådgivare på Tietoevry.

Utöver fler uppkopplade bikupor ska tillskottet även användas för att vidareutveckla den app som tagits fram av studenter på Linnéuniversitetet och anställda på Tietoevry, en app som ska ge överskådlig informationsdelning och kunskapsutbyte mellan biodlarna.

– Pengarna från Jordbruksverket gör det möjligt för oss att kunna fortsätta utveckla ett rikstäckande nätverk av uppkopplade bikupor. Genom att samla in data från norr till söder kommer vi att få ännu bättre möjligheter att se skillnader i vårt avlånga land och kraftigt förbättra vårt underlag. Målet är att de digitala bikuporna ska underlätta för biodlare, forskare och myndigheter, säger Mikael Ekström.