Prevas fortsätter satsa digitalt. Den här gången handlar det om inbyggda system och produktutveckling, vilket man får genom att köpa 100 procent av Bitsim Now. Det är ett konsultbolag i Stockholm, som har 35 anställda.

Bitsim Nows åtaganden kretsar kring inbyggda system och komplex produktutveckling, och som exempel på bolagets främsta områden nämns digitala kameror, bildbehandling och visionsteknik samt framtagning av FPGA-kretsar. Kunderna finns inom medtech, försvar och telekom.

– Detta är ett bra och kompletterande tillskott i våra ambitioner att befästa positionen som en premiumleverantör inom avancerad produktutveckling. Inte minst stärker vi förmågan ytterligare att ta oss an produktutvecklingsprojekt där vi tar ansvar för allt från innovation till utveckling och därefter verifiering, tester och förberedelser för produktion, säger Hans-Erik Wikman, regionchef på Prevas i Stockholm, där förvärvet kommer ingå från och med 1 maj.

– Det gläder mig att Prevas största region, som nu blir över 250 medarbetare, kan växa via förvärv samtidigt som vi har ett gott inflöde av kvalificerade kandidater.

På Bitsim Now ser man fram emot att bli del av et större sammanhang. Det säger vd Philip Nyströmer.

– Vi är glada att komma in som en nod i Prevas nätverk. Detta ger oss bra möjligheter att vidareutveckla verksamheten och vi ser stor potential i att förädla och kombinera vår spets med Prevas styrkor.