USA:s inrikesdepartement har nu genomfört sin första buggjakt någonsin, Hack DHS, där myndigheten tog hjälp av 450 externa säkerhetsforskare. Något som först uppmärksammades av Zdnet.

Buggjakten resulterade i 122 upptäckta sårbarheter varav 27 stycken (motsvarande cirka 22 procent) klassades som kritiska.

Programmet var det första statliga i USA att inkludera säkerhetsbrister i Log4j för samtliga offentliga informationssystem. Hur många av de upptäckta sårbarheterna som relaterade till Log4j har myndigheten däremot inte sagt.

USA:s inrikesdepartement betalade mellan 500 och 5000 dollar i hittelön för de upptäckta buggarna. Totalt betalades 125 600 dollar ut.

Detta var den första fasen av totalt tre i USA:s inrikesdepartements buggjakt. I nästa ska säkerhetsforskare få delta i ett hackarevent och i den tredje ska inrikesdepartement utvärdera vad som kan förbättras till framtida buggjaktsprogram.

Läs också: Extremt allvarlig sårbarhet i Java tätad – uppdatera snarast