Nu ska Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, titta närmare på om tjänsten Verifiera.se där det går att söka efter känsliga personuppgifter i domar bryter mot dataskyddsförordningen GDPR.

IMY är tydligt med att den granskning som görs inte handlar om att begränsa tillgången för söktjänster som offentliggör personuppgifter kring lagbrott i exempelvis brottmålsdomar – där det ligger ett lagförslag. Granskningen handlar i stället om känsliga personuppgifter i avgöranden från förvaltningsdomstolarna.

Verifiera är en abonnemangstjänst där man får tillgång till ett online-verktyg för att söka i deras rättsdatabas med parametrar som personnummer, organisationsnummer, namn, adress, juridisk instans och fritext.

Onlinetjänsten har dock ett så kallat utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen och det innebär stora undantag från dataskyddsförordningen.

I det här fallet vill dock IMY gräva vidare i om utgivningsbeviset verkligen ska ge grönt ljus för att söka efter känsliga personuppgifter eller om de trots allt faller under GDPR.

Olle Petterson som leder granskningen säger i en kommentar att det finns en bestämmelse i yttrandefrihetsgrundkagen som gör det möjligt att begränsa grundlagsskyddet genom att meddela förbud i vanlig lag, som dataskyddsförordningen, mot att offentliggöra känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa.

– Nu ska vi först undersöka om den bestämmelsen är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Om så är fallet ska vi bedöma om företaget har brutit mot dataskyddsförordningen genom att exempelvis ha publicerat personuppgifter om hälsa som förekommer i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna, säger han.