De globala investeringarna i publika molntjänster ökade med 34 procent under första kvartalet för att uppgå till 55,9 miljarder dollar.

De tre största leverantörerna utökar sitt försprång. Tillsammans växte de med 42 procent jämfört med motsvarande period förra året och de har nu för 62 procent av den totala marknaden.

Detta enligt en rapport från analysföretaget Canalys.

Flera faktorer driver på den snabba utvecklingen för molnmarknaden. De globala leveransproblemen gör att molnet prioriteras. Organisationer väljer också molnet som ett svar både på ökade cybersäkerhetshot och geopolitisk instabilitet.

Mindre företag vill ha molntjänster för att stödja lagringstjänster och applikationsutveckling.

Samtidigt investerar många större företag i stora mångåriga molnkontrakt på grund av inflationshotet och bristsituationen vad gäller hårdvara.

AWS är störst på marknaden med en marknadsandel på 33 procent under första kvartalet.

Microsoft Azure är två med 21 procents marknadsandel.

Google Cloud är tredje störst med åtta procent av marknaden. Google är dock den leverantör av de stora som växer snabbast med en tillväxt på 54 procent mot 37 procent för AWS och 46 procent för Microsoft.