Maersk är ett av världens största företag inom sjöfrakt. Då handlar det ofta om temperaturkänsliga laster såsom frukt, grönsaker, kött eller medicin, som förvaras i kylcontainrar. För att kunna ha kontinuerlig övervakning på att det är rätt temperatur har TCS kopplat upp varje container.

Konsultjätten har tagit fram ett centraliserat övervakningssystem som kan ge Maersk information i realtid om 385 000 uppkopplade kylcontainrar på över 450 fraktfartyg. Lösningen bygger på Microsofts teknik och molnbaserade IoT-plattform.

Enligt TCS ska systemet hantera 10 miljoner händelser per dygn, och det kommer avsevärt minska risken för att livsmedel och annan kritisk last som mediciner och blodplasma förstörs. Bolaget räknar också med att CO2-utsläppen reduceras med 2 400 ton med hjälp av proaktivt underhåll.

– För TCS är det avgörande som leverantör att kunna leverera globalt och att kunna möta behoven från en kund som Maersk. Det världsomspännande danska rederiet är ett av de första i branschen att utveckla en globalt utförd fysisk process med hjälp av IoT och digitalisering. Det är verkligen ett projekt som definieras av dess stora komplexitet men också av dess fantastiska resultat. Speciellt minskningen av 2 400 ton CO2-utsläpp gör mig särskilt stolt, säger Avinash Limaye, regionchef för TCS i Norden.