Den uppmärksammade Log4Shell-incidenten i slutet av förra året var en väckarklocka för it-världen och gjorde it-beslutsfattare medvetna om hur skört deras försvar faktiskt är i molnet.

Rapporten från undersökningsföretaget Valtix belyser viktiga trender inom molnsäkerheten efter Log4Shell, däribland insikter om patchningsinsatser och verksamhetseffekter som gäller in i 2022. Det skriver nyhetssajten Venturebeat.

Log4Shell-attacken skakade om hela det globala cybersäkerhetslandskapet och blev snabbt en huvudvärk för it-organisationer världen över när de försökte skydda sina mest värdefulla data, system och plattformar.

Enligt undersökningen har attacken satt djupa spår hos it-cheferna. 87 procent uppger att de känner sig mindre säkra på sin molnsäkerhet nu än före incidenten.

77 procent av it-cheferna hade fortfarande att göra med patchande tre månader efter incidenten och 83 procent uppger att Log4Shell har påverkat deras förmåga att möta verksamhetens behov.

95 procent uppger att Log4Shell var en stor väckarklocka för molnsäkerheten och att denna har förändrats permanent.

I undersökningen har 200 chefer inom molnsäkerhet i USA ingått. Rapporten går att ta del av här.