Efter en upphandling av ett gemensamt systemstöd för sina budget- och prognosprocesser, så föll Stockholms stads val på Hypergene.

Enligt Hypergene var det stadens krav på användarvänlighet och att systemet skapar möjligheter för samverkan, jämförelser och beslutsfattande som avgjorde utfallet i upphandlingen. Avtalstiden är på fem år med möjlighet till förlängning med maximalt sex år och det initiala kontraktsvärdet är drygt 50 miljoner kronor.

– I vår bedömning har vi tittat på hur väl olika anbud kunnat möta våra högt ställda krav. Hypergene var den leverantör som bäst motsvarade det vi sökte efter. Nu ser vi fram emot att arbeta tillsammans för att skapa nya förutsättningar för bättre beslutsunderlag och styrning av stadens olika verksamheter, säger Christer Dennemark, som varit huvudprojektledare på Stockholms stad.

I upphandlingen fanns ett antal effektmål definierade. Det nya systemstödet ska delvis ge gemensamma och digitaliserade arbetssätt som ska minska sårbarhet, personberoenden och felaktigheter. Ett annat mål har varit att det ska ge en öppnare och mer transparent budgetprocess som medför möjligheter till samverkan, jämförelser och beslutsfattande.

Totalt kommer den nya mjukvaran att användas av cirka 3 000 chefer och projektledare inom stadens stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt för deltagande bolag, Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholms Hamnar. Hypergene har sedan tidigare många kunder inom offentlig sektor, som till exempel Göteborgs stad, Lunds universitet och länsstyrelser. Stockholms stad är dock den i särklass största offentliga kunden hittills.

– Vi är oerhört stolta över att få det här stora och långsiktiga förtroendet från Stockholms stad. Sedan tidigare har vi cirka 80 kommunkunder och det nya avtalet är förstås en hedrande milstolpe, säger Hypergenes vd Peter Andersson och konstaterar vidare.

– I upphandlingsprocessen har staden ställt höga krav på systemlösningens funktionalitet och användarvänlighet, inte minst för att chefer och projektledare ska kunna ta ansvar för sin ekonomi och verksamhet. Vi ser nu fram emot att få arbeta nära Stockholms stad för att bidra till ökad effektivitet inom deras budget- och prognosprocesser.