Med ungefär 10 000 medarbetare är Region Värmland länets största arbetsgivare. Som en del i regionens Agenda 2030-arbete tar man nu hjälp av Atea kring de datorer och plattor som används inom verksamheten. Det handlar till stor del om att minska koldioxidutsläppen, men dessutom räknar regionen med att samarbetet innebär att tekniska problem åtgärdas snabbare och smidigare, samtidigt som interna kostnader minskar.

I samband med det utökade samarbetet kommer tio personer på Region Värmlands it-support också att istället anställas av Atea.

– I fortsättningen ska Atea ta ett helhetsgrepp kring produkterna, hela vägen från att hjälpa oss att göra så hållbara inköp som möjligt, till att ge snabb teknisk support och ordna med lånedatorer, och hantera byte av utrustning och dess återtag, säger Mikael Borén, cio på Region Värmland.

Uppdraget gäller de datorer, skärmar och plattor som dagligen används av läkare, sjuk- och undersköterskor och annan vårdpersonal, samt av administrativ personal inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik samt kultur och utbildning inom Region Värmland. Istället för att rutinmässigt byta ut datorer ska byten framöver göras mer utifrån behov, något som gör att medellivslängden på it-utrustningen väntas öka.

– 80 procent av koldioxidutsläppen uppstår innan datorerna ens har packats upp ur sina kartonger. Så det är värt mycket ur hållbarhetsperspektiv att varje dator och platta används länge, oavsett om den är kvar på samma arbetsplats länge eller återtas och används på nytt, repareras eller återvinns. Vi har effektiva processer för det på plats, och utvecklar dem ständigt, säger Pernilla Uddh, platschef på Atea i Karlstad.