I dagarna arrangeras Summit on Modern Conflict and Emerging Threats på Vanderbilt University i Nashville, Tennessee.

I samband med konferensen har den amerikanske generalen Paul Nakasone från United States Cyber Command tillkännagett att USA under det senaste året bistått nio allierade länder som drabbats av allvarliga cyberhot.

United States Cyber Command har därför placerat sensorer i berörda nationers nätverk, något som gör att den amerikanska försvarsmakten får information direkt när något allvarligt händer.

Den här sortens operationer kallas för ”hunt forward” och ses som ett viktigt verktyg för att stärka cybersäkerheten, rapporterar The Register.