Det var i augusti som de båda norska bolagen meddelade sina gemensamma planer. Nu har man bestämt att det är under namnet Cegal som verksamheten ska verka framöver.

Totalt har Cegal, som titulerar sig Nordens största Oracle-partner, i dagsläget 850 anställda med kontor i åtta länder. Den sammanlagda årsomsättningen landade på cirka 1,4 miljarder norska kronor.

– Vi har behållit Cegal-namnet för att bevara den långa tradition som företaget har inom energibranschen. Energibranschen i Norden har ett stort behov av att kunna leverera energi på nya och hållbara sätt. Skiftet mot förnybara energikällor sker i en rasande fart och det gröna skiftet gör att det investeras enormt inom teknologi, säger koncernchef Dagfinn Ringås.

Enligt Cegals Sverigechef Rafael Gonzalez har bolaget stora tillväxtambitioner under året.

– Under 2022 siktar Cegal på att rekrytera över 200 nya medarbetare, många av dem i Sverige. Det vill säga ungefär en ny anställd per arbetsdag, säger han och blickar framåt.

– Vi kommer fortsätta vårt arbete att bättre kunna deklarera våra projekt, inte bara utifrån perspektivet kronor och ören, utan även hur projektet bidrar med hållbara värden för vår kund. När vi växer så får vi också mer utmanande och roliga arbetsuppgifter för våra team men vi måste behålla flexibiliteten, tempot och den platta strukturen, med mycket energi och positivitet.