De nya funktionerna går under samlingsnamnet ”Sovereign Controls for Google Workspace”.

I ett blogginlägg i veckan uppger Google Workspace-chefen Javier Soltero att de här extra kontrollerna kommer att möjliggöra för organisationer både i offentlig och privat sektor att ”kontrollera, begränsa och övervaka dataöverföringar till och från EU med start i slutet av 2022”.

I det korta perspektivet satsar Google på kryptering för att hantera de här frågorna, men de aviserar också att det kommer andra funktioner senare. De påpekar att ”rekommendationerna från Europeiska dataskyddsstyrelsen inkluderar kryptering som en del av de kompletterande åtgärderna för att skydda data”.

”Organisationer kan välja att använda kryptering på klientsidan genomgående för alla sina användare, eller skapa regler som gäller specifika användare, organisationsenheter eller delade enheter”, uppger Google.

De skriver vidare att kryptering på klientsidan nu är allmänt tillgänglig för Google Drive, Docs, Sheets och Slides, och att de har planer på att utöka funktionaliteten till Gmail, Google Calender och Meet i slutet av 2022.

Det kommer också fler funktioner framöver, bland annat en utökad kontroll för datalokalisering, men inte förrän i slutet av 2023.

Integritetsexperter som brittiska tekniksajten The Register talat med är dock inte övertygade om att det här kommer att räcka för att mildra den oro som finns hos många europeiska organisationer just nu vad gäller dataöverföring mellan EU och USA. Michael Veale som är docent i digitala rättigheter vid juridiska fakulteten vid University College London säger till The Register.

– I själva verket uppgav EU-domstolen i Schrems II att givet NSA:s verksamhet, så är överföringar endast möjliga med skyddsåtgärder som underminerar dessa aktiviteter – som försäkringar om att om NSA begär data från Google så kan inte Google, även om det är ett krav, tillhandahålla personuppgifter.