Under torsdagen presenterade Microsoft ett samarbete med Volkswagen gällande en ”rörlig plattform” för Hololens 2.

I korthet är tanken att Microsofts mixed reality-lösning ska användas i bilar, något som förhoppningsvis kan leda till färre olyckor i trafiken på sikt.

Till exempel ska en virtuell karta visas på instrumentbrädan och om det dyker upp ett övergångsställe ska det synas en tydlig varning med både text och figurer.

Det ska även vara möjligt att justera temperaturen och luftflödet i bilen med hjälp av gester.

Mer information om samarbetet finns på Microsofts webbplats.