För ganska exakt ett år sedan köpte Exsitec Woocode, som jobbar med e-handel utifrån Litiums plattform. Nu följer man upp med ytterligare ett köp inom samma område.

Nu handlar det om Spot on Solutions samt dess helägda dotterbolag Strategibyrån Noga. Spot On har också specialiserat sig på e-handel och framför allt plattformen Litium. Under förra året omsatte bolaget 65 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på 9 miljoner. Prislappen för Exsitec ligger på 95 miljoner kronor.

– Spot On är väldigt duktiga på e-handel och har speciellt en stark position inom b2b-segmentet, vilket vi tror är en av de viktigaste tillväxtområdena inom verksamhetsstödjande it framöver, säger Exsitecs vd Johan Kallblad och betonar att det inte bara handlar om att vässa sig inom Litium.

– Man har en mycket stark marknadsposition på e-handelsplattformen Litium, som vi på Exsitec redan arbetar med, och man tillför också en kapacitet inom plattformen Storm/Jetshop och inom SEO som vi på Exsitec saknat tidigare. Tillsammans ser vi att Spot On och Exsitec framåt kan hjälpa våra kunder att öka sin e-handelsnärvaro.

Spot Ons tidigare vd Stefan Selvander säger att man får ännu bättre förutsättningar att växa med den nya ägaren i ryggen.

– När vi träffade Exsitec första gången kände vi direkt att det fanns många gemensamma tankar kring flera för oss viktiga faktorer såsom kundvärde, kultur och medarbetare. Tillsammans står vi redo att fortsätta hjälpa kunder med smart digitalisering, säger han.