Botkyrka kommun har upphandlat ett nytt affärssystem, och efter valet av Unit4 tar man nu klivet upp i molnet. Själva upphandlingen skedde genom ett så kallat förhandlat förfarande, där Botkyrka kommun bjöd in ett antal utvalda leverantörer, som fick förhandla om förbättringar anbuden.

– Vi ser hur vi som organisation förändras och därmed även hur våra behov förändras. Därför sökte vi efter en partner som har potential att utvecklas tillsammans med oss och som har fokus på affärssystem, säger Martin Steiner, projektledare på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

– När en kommun i vår storlek behöver ett nytt ekonomisystem är det en handfull leverantörer i Sverige som kan leverera och det är inga stora skillnader i de olika tekniska lösningarna från dem. Tack vare ett förhandlat förfarande kan vi ha samtal med leverantörerna för att få en bättre bild av arbetsprocesser och erbjudanden. Vid det förfarandet var det Unit4 som bäst mötte våra krav, fortsätter han.

Projektet är fortfarande i sin linda och implementeringen har precis dragit igång. Genom att välja ett molnbaserat system hoppas kommunen slippa att driva och drifta programvaran på egen hand.

– Vi har påbörjat projektet men vi är fortfarande väldigt mycket i vår uppstartsfas. Vi har lagt den initiala färdplanen och inom kort kommer vi att ha designworkshops för att bestämma hur systemet kommer att sättas upp i kommunen, säger Martin Steiner.