De kinesiska myndigheterna har beordrats att ersätta alla utländska datorer med kinesiska som använder inhemska operativsystem inom två år, rapporterar Bloomberg. Enligt nyhetssajten handlar det om uppemot 50 miljoner datorer enbart på de myndigheter som lyder direkt under regeringen.

Bakom beslutet ligger en vilja att minska beroendet av framför allt USA. Framför allt väntas HP och Dell som är störst i Kina drabbas av den nya inriktningen – medan Lenovo gynnas.

Det här är inte första gången som Kina försöker ersätta utländska datorer och mjukvara noterar The Register. 2019 gjordes ett liknande försök som skulle varit avslutat ungefär nu men som uppenbarligen inte lyckats.