Det framkommer i en amerikansk studie där forskare vid Texas A&M University School of Public Health studerat 265 anställda vid ett energibolag som beordrade sina anställda att jobba på distans under de stora översvämningarna i Houston 2017. Studien gjordes alltså före det att distansarbete blev norm för två år sedan. 

Forskningen – där de har tittat på data över vilken teknik som användes före, under och efter katastrofen – visar att anställdas och företagets motståndskraft ”kan förbättras” genom distansarbete under naturkatastrofer och andra incidenter som påverkar varifrån man kan jobba. Det skriver nyhetssajten ZDNet.   

– I framtiden kommer en större del av personalstyrkan vara involverad i någon form av kontorsliknande teknikarbete, säger en av studiens författare till ZDNet.

– Nästan alla av de anställda var direkt tillbaka på samma nivå som före orkanen. Det är ett stort budskap till arbetsgivare just nu då vi har nationella diskussioner om huruvida anställda ska kunna arbeta på distans eller under ett hybridschema. 

Det som särskiljer den här studien från exempelvis distansarbetet som genomförts under pandemin är att katastrofen var lokal och att kontoret bara var helt stängt under en månad. Därefter öppnades det gradvis upp och efter sju månader hade alla gått tillbaka till kontoret.

Forskarna har mätt tid som spenderades med ”aktivt datorengagemang” som användning av tangentbord och mus, ord som skrivits per aktiv timme samt stavfel per ord.