Forskare, offentlig förvaltning och delar av hälso- och sjukvården hindras i dag ofta att dela hälsodata. Möjligheterna beror på faktorer som geografisk hemvist för den person som den insamlade hälsodatan gäller – offentliga aktörer får bara samla in det som finns i deras ansvarsområde.

Nu vill regeringen se över reglerna för att öppna för mer datadriven vård där man exempelvis kan använda hälsodata för att exempelvis få underlag för bättre beslutsstöd – samtidigt som den personliga integriteten värnas.

I ett pressmeddelande konstaterar Lena Hallengren att det just nu händer oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med. Med ökad sekundäranvändning av hälsodata kan till exempel forskning och innovation inom precisionsmedicin stöttas, för ännu mer avancerade och pricksäkra diagnoser och behandlingar, säger hon.

Juristen Katarina Nyström har utsetts till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023.