Det nya ramavtal som konsultbolaget B3 tecknat med Vattenfall innefattar ett flertal tjänster kopplade till systemutvecklingsprojekt och förvaltning. Ramavtalet förväntas starta i maj och gäller i fem år med möjlighet till tre års förlängning.

Det första uppdraget blir att under ungefär ett år utveckla ett nytt kartbaserat fastighetsförvaltningssystem för energijätten, med efterföljande förvaltning och potentiell vidareutveckling av detsamma. Roller och funktioner som ingår är till exempel arkitekt, UX, it-säkerhet, projektledare, systemutvecklare och testare.

– Det initiala utvecklingsprojektet kommer involvera flertalet bolag inom B3-koncernen och att vi ingår ett agilt kontrakt med Vattenfall ger oss förutsättningar att skapa värde tillsammans med kunden, där vi kontinuerligt kan skifta prioriteringar och fokus baserat på en föränderlig omvärld. Vi har fått ett förtroende som vi med tillförsikt ser fram emot att förvalta, säger Rickard Leif Troeng säljchef och kundansvarig på B3 Commit i Örebro, som är det B3-bolag som ska stå för leveransen.