En ny undersökning från IDC visar på att det råder stor skillnad mellan vad it-anställda och chefer i Europa tycker är en bra arbetsmiljö.

Enligt undersökningen ska it-chefer främst vara måna om att prioritera investeringar i teknik. Anställda oroar sig istället för försämrad företagskultur gällande kontakten med kollegor samt hur deras arbete utvärderas. Mellan 25 och 30 procent av hybridarbetare säger att de inte är nöjda med tekniken som deras företag bidrar med.

Undersökningen visar också att så mycket som 32 procent av anställda i Europa just nu letar aktivit efter ett nytt arbete. De letar då främst efter ett arbete som ger bättre betalt men prioritet nummer två är att själva arbetsupplevelsen är givande.

Läs också: Studie: Arbete hemifrån skadar inte produktiviteten