Det här uppger en hög tjänsteman inom Biden-administrationen för nyhetsbyrån Reuters.

Det kommer att offentliggöras under ett möte i parternas handels- och teknikråd, Trade and Technology Council, TTC, som pågår nu i dagarna i Paris.

Inom det här rådet har det också tagits beslut att fördjupa det transatlantiska samarbetet för att stärka chippförsörjningskedjorna, motverka Kinas icke-marknadsmässiga handelsmetoder och att ha ett mer enhetligt tillvägagångssätt för reglera stora, globala techbolag, skriver Reuters.

– Ni kommer att få se oss tillkännage ett transatlantiskt tillvägagångssätt för halvledarinvesteringar som syftar till att säkerställa försörjningstrygghet, säger en hög tjänsteman inom den amerikanska Biden-administrationen.

Detta ska ske på ett samordnat sätt och inte bara genom att uppmuntra ”subventions-race”.

En annan sak som väntas komma ut av mötet är ett varningssystem för att tidigt kunna lokalisera och åtgärda störningar i försörjningskedjan.