Det är nu klart vem som ska bli Tillväxtverkets driftleverantör. Det första tilldelningsbeslutet överklagades av Nordlo, vilket medförde att det gjordes en ny upphandling. Den nya upphandlingen kom dock fram till samma sak, att det blev Iver som fick teckna avtal.

Ivers nya avtal sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, och det totala avtalsvärdet beräknas vara cirka 110 miljoner kronor. Det handlar om tjänster inom infrastruktur, system- och applikationsdrift, it-arbetsplats, kommunikation samt informations- och cybersäkerhet.

– Tillväxtverket är en myndighet som ständig utvecklas och har behov av en dynamisk, modern och effektiv infrastruktur. Det ställer stora krav till våra leverantörer att kunna leverera den typ av miljö och vidare bli en partner som kan stödja oss i utvecklingen och leverera mervärde till organisationen, säger Otto Ramirez, som är gruppchef för IT Förvaltning och Support på Tillväxtverket.

Ivers vd Carl-Magnus Månsson är nöjd över att ha tagit hem ännu en kund inom offentlig sektor.

– Affären med Tillväxtverket är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande med fokus på moderna tekniska lösningar, innovation samt informations- och cybersäkerhet är attraktivt för stora organisationer, säger han och ser fram emot uppdraget.

– Tillväxtverket är långt fram i sitt tänk kring moderna tekniska lösningar och arbetssätt som containers, CI/CD och devsecops, alla områden där vi har lagt mycket av vårt fokus de senaste åren som inte minst syns i ett stort antal leveranser till den privata sektorn. Vi ser en tydlig trend i att intresset för denna typ av tjänster nu växer inom offentlig sektor vilket vi självklart ser som mycket spännande.