En grupp med cybersäkerhetsexperter som Business Insider samlat för sitt virtuella event Cybersecurity Trends: Prepare For A More Secure Future tror att företag nu behöver bygga en ny kultur runt cybersäkerhet på sina arbetsplatser.

– När vi ser hur distansarbetet växer måste vi arbetar och hur vi utbildar de anställda. För det är egentligen människorna som är den svaga länken, säger Carolyn Duby vid Cloudera.

Detta kan handla om vardagliga saker som att anställda inte ska luras till att klicka på skadliga länker, men det kan också vara mer avancerade förebyggande metoder, som att inte låta kalkark synas i en spegel under ett videomöte.

Enligt Cisco:s Wendy Nather handlar det också om att bygga en kultur av tillit. Där de anställda inte känner att de måste handskas med massa ålderdomliga regler utan ser det som naturligt att skydda företagsinformation.

Läs också: Billig eller gratis utbildning i säkerhet - Åtta prisvärda sätt att höja kunskapsnivån