En rapport om molnanvändande i den internationella banksektorn visar att trots en bred vilja att använda sig av molntjänster är det fortfarande bara runt en tredjedel av bankerna som migrerat mer än 30 procent av sina applikationer.

Färre än hälften av verksamhetscheferna i bankerna förstår möjligheterna med molnet.

Det skriver nyhetssajten The Register.

Rapporten som går under namnet Future of Cloud in Banking visar också att en majoritet av konsument- och affärsbankerna siktar på att tredubbla användandet av molntjänster till 2025, och migrera fler kundnära applikationer och data.

Farhågor om säkerheten, kompetensbrist och även brist på förståelse för molnets fördelar kommer dock att hålla tillbaka migreringarna till viss del.

Rapporten kommer från Publicis Sapient, ett digitalt transformationsföretag, och har sammanställts i samarbete med Google Cloud. Undersökningen har gjorts bland 250 chefer på konsument- och affärsbanker i Emea-regionen, Nordamerika och Asien.