Två delar av Kammarkollegiets upphandling Kommunikationstjänster inom tele- och datakom är nu klara, Kommunikationslösningar och Infrastruktur. Det finns även två kategorier till i upphandlingen, Telefoni/Telekommunikationstjänster och Samarbetslösningar, men där finns inget nytt tilldelningsbelsut än.

Det nya ramavtalet för Kommunikationslösningar och Infrastruktur är fyraårigt. Fyra bolag, Telenor, Telia, Tele2 och Globalconnect finns med i båda delarna. Dessutom finns även Aranya med på Infrastrukturdelen.

Till Infrastruktur-avtalet var det även ett sjätte bolag, Qlosr, med och lämnade anbud. Kammarkollegiet ville dock ha fem anbud per område, och då föll Qlosr bort eftersom man hade lägst rankingpoäng.

– Att bli utvald till Kammarkollegiets ramavtal är en kvalitetsstämpel. Det innebär att vi klarat den djuplodande granskning som genomförts av såväl teknisk som juridisk kompetens. Det här är ett av de viktigaste ramavtalen i vår bransch och vi är så klart väldigt glada över det förnyade förtroendet. Nu kan vi fortsätta bidra till offentliga sektorns digitaliseringsresa, säger Jessica Levin chef för Large Accounts på Telenor.

Globalconnects Sverige-vd Regina Donato Dahlström håller med om ramavtalets betydelse.

– Vi är glada att återigen få det stora förtroendet från Kammarkollegiet, det är ytterligare ett bevis på vår stabilitet och att våra lösningar och kundnöjdhet håller högsta klass, och det är vi både stolta och glada över, säger hon.