Enligt forskare från National Physical Laboratory (NPL) i Storbritannien är det fullt möjligt att använda undervattenskablar för att upptäcka jordbävningar och tsunamier i ett tidigt skede.

I ett experiment testades tekniken med framgång på en 586 mil lång kabel som går mellan Southport, Storbritannien och Halifax, Kanada.

– 70 procent av jordens yta är vatten men alla seismiska stationer är på land eftersom det är för svårt och dyrt att installera permanenta sensorer på havsbotten, säger Giuseppe Marra från NPL i en kommentar till BBC.

Med tanke på att det finns 430 undervattenskablar med en sammanlagd längd på 1,3 miljoner kilometer runt om i haven skulle de kunna utgöra ett viktigt komplement till de landbaserade stationerna.