Efter angreppet mot Ukraina har cyberattackerna mot Ryssland ökat. Och i slutet av förra veckan tog den ryske presidenten upp frågan i ett möte med det ryska säkerhetsrådet där han framhöll att Ryssland måste stärka sitt cyberförsvar i olika nyckelsektorer genom att gå över till inhemsk teknik och utrustning, rapporterar Reuters.

Vladimir Putin pekade på att framför allt media och finansiella institutioner varit måltavlor för attackerna.

– Riktade försök görs för att stänga av internetresurserna i Rysslands kritiska informationsinfrastruktur, sa han vid mötet.

Enligt den ryske presidenten har också fall av program som blockeras efter att ha uppdaterats blivit allt vanligare.

– Restriktioner för utländsk it, mjukvara och produkter har blivit ett av verktygen för sanktionstrycket mot Ryssland.