Gullvikspraktikan ges i år ut för 89:e året i rad. Praktikan används för rekommendationer och strategier inom växtskydd. Varje år trycks den i 8 000 exemplar, vilka skickas ut till lantbrukare, skogsbrukare och folk som jobbar inom trädgårdsindustrin.

Snart ska allt material finnas tillgängligt i molnet, och det är digitalbyrån 24HR som fått uppdraget att utveckla en onlinelösning.

– Detta är ett mycket spännande uppdrag som vi länge haft dialog med Gullviks om. Det är en cloudbaserad, Kubernetesdriven, api-first lösning, som körs som en PWA. Upplevelsen blir samma som en app för slutanvändaren, men utan installationer och uppdateringar, säger Mattias Fredriksson, som är kundansvarig på 24HR.

Tanken är att den ska funka bra för mobilt användande, så att Gullviks personal kan ge rätt råd och stöd över hela året. Det kan handla om hur man ska hantera sina produkter eller ogräs och insekter, men även råd och rekommendationer om tillväxtstadier.

Enligt 24HR kommer den digitala varianten även innehålla funktioner som inte kunnat erbjudas analogt. Pappersvarianten kommer dock leva kvar under en övergångsperiod.

– Vi har sedan flera år ett gott samarbete med 24HR. Gullvikspraktikan är en viktig kanal för oss och Gullvikspraktikan Online öppnar helt nya möjligheter för oss i vår kommunikation och rådgivning till Sveriges lantbrukare. Pappersvarianten kommer leva kvar och utvecklas i synk med marknadens krav och förväntningar samt onlineversionens utveckling och etablering, säger Freddy Bengtsson, biträdande försäljningschef på Gullviks.