Målet med studien är att se hur människor faktiskt använder sina telefoner och hur det påverkar deras välbefinnande. Den ska också hjälpa företag att designa sina produkter bättre, och till och med vara med och forma utbildning och politik i framtiden. Det skriver nyhetssajten The Verge.

Studien genomförs av forskare på The University of Oregon som skriver mer om arbetet i en bloggpost på Googles webbplats.

Genom att använda sig av Googles hälsoapp vill forskare få en bättre bild av det faktiska mobilanvändandet jämfört med tidigare studier då människor ofta själva ska mäta och rapportera sin användning av appar.

De vill titta på hur tiden som man ägnar åt att titta på skärmen faktiskt påverkar sömnen och fysisk aktivitet.

De hoppas också att metoden gör att de kan locka fler människor att delta i studien eftersom det inte kräver så mycket arbete.

Forskarna uppger vidare att de kommer att samla in ”direkta, objektiva mått på hur människor använder sina telefoner” med hjälp av ”passiv och kontinuerlig avkänningsteknik”.

Användarna måste ge samtycke för deltagande och forskarna uppger att uppgifterna kommer att ”hanteras enligt strikta etiska standarder och bara användas för forskning”.