I den upphandlingsprocess som Åbro genomförde var det tre leverantörer med. Till slut föll valet på Infor och dess Cloudsuite Food & Beverage, som kommer att ersätta bryggeriets tidigare affärssystem.

– Vårt nuvarande affärssystem har vi utvecklat själva under lång tid och vi såg att kompetensen för att underhålla lösningen riskerade att försvinna och att driftkostnaderna skulle öka, säger Björn Ainemo, finanschef på Åbro Bryggeri och berättar hur man jobbade vidare.

– Så vi började leta efter en ny passande standardlösning på marknaden som vi kunde växa med och Infor stod ut genom att lösningen var konfigurerad för vår bransch och passade för många av de uppgifter vi ville lösa. Med Infor får vi också fler b2b-funktioner vi inte har idag i en helhetslösning istället för fristående digitala öar.

Beslutet drog dock ut på tiden på grund av pandemin. Infor meddelar att utvärderingen tog ett år av distansmöten, men nu är implementeringen igång tillsammans med konsultbolaget M3CS.

– Genom hela processen har vi haft bra kontakt med både Infors och M3CS säljorganisation och känt förtroende för båda parter. Inte minst har vi lagt vikt vid att de vi jobbar med finns i vårt närområde då det är många workshops under hand som implementationen pågår, säger Håkan Larsson, chef för Supply Chain på Åbro Bryggeri.

Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjeägda bryggeri och innefattar idag flera olika varumärken, med närvaro på många marknader, även utanför Sverige. It-chef Anne Lageson säger att det underlättar mycket att flytta till molnet.

– Vi får nu ett system anpassat för framtiden, som till exempel vår e-handel där kunderna kommer kunna lägga order direkt i systemet, vilket man inte kan i vår nuvarande lösning. Då Infors lösning körs i molnet förenklar det för it-sidan där vi slipper ha hårdvara på plats. Uppdateringar sker löpande och programmet utvecklas, så även för vår bransch ser vi molnet som framtiden för att förenkla vardagen, säger hon.