Flera marknadsanalytiker som CNBC talat med säger att de tror elektronik blir dyrare i och med att flera stora chipptillverkare höjer sina priser.

Priset har redan höjts med 10–20 procent under det senate året och prognosen är att det höjas ytterligare 5–7 procent i år.

Anledningen är dels att chipptillverkningen i sig blivit dyrare på höjda priser på bland annat kemikalier, dels faktumet att chipptillverkarna behöver utöka sin produktionskapacitet.

Produkter som förväntas stiga i pris är, enligt Forresteranalytikern Glenn O’Donell, bland annat datorer, bilar, leksaker, konsumentelektronik och hushållsapparater.

Läs också: Samsung planerar att höja priset på chipp med 20 procent i höst