Swedspot har cirka 40 anställda i Trollhättan och Göteborg. Bolaget, och dess mjukvara för fordonsindustrin, kommer att ingå i Knowits affärsområde Connectivity, och kompletterar därmed konsultbolagets tjänster för uppkopplade fordon samt kunnandet inom embedded systems. Swedspot jobbar främst med Googles operativsystem Android, som de senaste åren haft en växande marknad för sina infotainmentsystem.

Knowit Connectivity har nu cirka 700 medarbetare, som finns i Norden och Polen, samt med en mindre enhet i Tyskland.

– Genom att kombinera Swedspots seniora kompetens och starka marknadsposition med Knowits befintliga erbjudande inom smarta fordon och inbäddade system blir vårt kunderbjudande ännu mer relevant, från rådgivning, utveckling och implementering, säger Annika Nordlander, affärsområdeschef för Knowit Connectivity om sina nya kollegor.

Swedspots vd Niclas Lindmark kommer fortsätta leda verksamheten och ska även ansvara för integrationen med Knowit Connectivity, där han också kommer ingå i ledningsgruppen.

– Swedspot har genom åren byggt en unik position med specifik kompetens inom mjukvaruutveckling för industrin och arbetar nära våra kunder i agila, snabba projekt. Vi är nu mogna att ta nästa steg och ser en stor potential att både bygga vidare på vårt erbjudande och nå en större marknad tillsammans med Knowit, säger han om affären som beräknas vara slutförad nu i månadsskiftet maj/juni.

Tanken är att Swedspot när allt är på plats kommer verka under varumärket Knowit.

– I vår dialog med Knowit har vi tydligt sett att våra företagskulturer stämmer väl överens. Vi delar tanken om en decentraliserad företagskultur och vision att skapa långsiktigt värde för både kunder, medarbetare och samhälle. Vi ser fram emot att bli en del av Knowit som har ett starkt varumärke och är på en spännande tillväxtresa, säger Niclas Lindmark.