Använder du dig av videokonferenstjänsten Zoom bör du så snart som möjligt uppdatera till den senaste versionen, det vill säga 5.10.0.

I äldre versioner finns det nämligen fyra allvarliga sårbarheter som bland annat gör det möjligt för hackare att attackera din dator enbart genom att skicka ett meddelande.

Sårbarheterna i fråga upptäcktes av Googles Project Zero och har beteckningarna CVE-2022-22784, CVE-2022-22785, CVE-2022-22786, och CVE-2022-22787.

Vill du veta mer om hur sårbarheterna kan utnyttjas av hackare kan du ta del av en utförlig beskrivning hos The Hacker News.