Samtidigt som spänningen i världen ökar och medför en ökad risk för cyberattacker så är många svenska verksamheter inte tillräckligt förberedda. Fyra av tio svenska chefer uppger att det saknas strategier enligt en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som besvarats av över 5 000 chefer.

Många utbildar heller inte sina medarbetare i cybersäkerhet – knappt tre av tio chefer svarar att medarbetarna fått någon cybersäkerhetsutbildning kopplat till distansarbete och färre än en femtedel uppger att man har genomfört övningar det senaste året.

Och tittar man bara bland de chefer som finns på organisationsnivå och ska ha överblick över verksamheten säger 34 procent att det inte finns tydliga regler och strategier och att medarbetarna inte heller utbildats eller övats i cybersäkerhet.

– Den goda nyheten är att vi kan se att det finns en högre grad av medvetenhet om cybersäkerhet bland cheferna inom data/IT och mediebranscherna, energibranschen, finans- och försäkringsbranschen, tillverkningsindustrin samt inom utvinning. Däremot ser vi stora brister inom byggsektorn, kulturella näringar, utbildning samt vård och omsorg. Det är en varningsklocka, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna i en kommentar.