Colab eller Colaboratory är en tjänst från Google där användarna kan skriva och köra Python-kod direkt i webbläsaren. På det sättet behövs ingen konfigurering och de får fri åtkomst till GPU:er. 

Som en följd av de flerkärniga GPU:erna är Colab idealiskt för att träna maskininlärningsprojekt som deepfake-modeller eller för att utföra dataanalys.

Deepfake-modeller har till exempel använts för att sprida falska nyheter. Modellerna kan tränas för att byta ansikten på videoklipp och lägga till realistiska ansiktsuttryck så att resultatet ser äkta ut, även om det är falskt.

Nu har alltså Google i tysthet stoppat Deepfakes-modeller från sin Colab-plattform. Det skriver tekniksajten Bleeping Computer.

Baserat på historiska data från archive.org infördes det här stoppet tidigare i maj, då Google Research i tysthet lade till deepfakes till listan över otillåtna projekt.

Enligt sajten får de som försöker träna deepfake-modeller på plattformen just nu följande felmeddelande: ”Du kanske kör kod som är otillåten, och det kan begränsa din möjlighet att använda Colab i framtiden. Observera de otillåtna åtgärderna som anges i vår FAQ”.