Neodev är baserat i Malmö och jobbar med konsulttjänster och helhetsåtaganden. Bolaget har 25 medarbetare som främst specialiserat sig på mjukvaruutveckling, maskininlärning och molntjänster.

Sylog köper nu 100 procent av aktierna i Neodev, som kommer att drivas vidare som ett självständigt dotterbolag hos Sylog.

– Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande på flera områden. Dessutom får vi en större kapacitet i den expansiva Malmö/Lund-regionen. Neodev kompletterar oss på ett utmärkt sätt, säger Sylogs vd Johan Jacobsson.

Neodev ägs av personalen och leds av vd Fredrika Olsson, och hon kommer driva det nya dotterbolaget.

– Neodev delar Sylogs värderingar och filosofi som verkligen har personalen i fokus. Affären kommer att skapa större utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och ett bredare erbjudande för våra kunder, säger hon.