Seniora it-specialister förväntar sig ett löneläge på över 50 000 kronor i månaden medan mer juniora kräver löner på mellan 35 000 och 40 000 kronor.

Det visar en enkät som Ada Digital, rekryteringsbolag inom digital utveckling och dotterbolag till TNG gjort bland 400 it-specialister.

Mest av alla kräver de som specialiserat sig på it-säkerhet – totalt 42 procent vill ligga över 60 000 kronor i månaden. 21 procent av dem tänker sig en lön på mellan 60 000 och 70 000 och lika många vill ha 70 000 kronor i månaden eller mer.

Även de som specialiserat sig på data och analys vet sitt värde på marknaden – 19 procent av dem vill ha en lön i spannet 60 000 till 70 000, men bara 2 procent kräver mer än så.

Men det finns annat som går att sockra anbudet med om man inte kan möta lönekraven. 73 procent kan tänka sig en något lägre lön i utbyte mot extra semesterdagar.

;