Därmed landade omsättningen på 90,9 miljarder dollar, att jämföra med 64,3 miljarder 2020. Amazon Web Services är fortfarande största leverantör, följd av Microsoft, Alibaba, Google och Huawei.

Detta enligt en rapport från analysföretaget Gartner.

– Den här marknaden fortsätter växa med oförminskad styrka då molnet blir den primära arkitekturen för moderna arbetsflöden. Molnet stöder skalbarheten och komponerbarheten som avancerad teknik och applikationer kräver. Samtidigt möjliggör det för företag att möta nya behov som suveränitet, dataintegration och förbättrad kundupplevelse, säger Sid Nag, analytiker på Gartner.

En aspekt på den här marknaden är att den domineras fullständigt av de största leverantörerna – de fem största har 80 procent av totala marknaden.

AWS har 39 procent av marknaden, Microsoft 21 procent. Därefter följer kinesiska Alibaba med 9,5 procent och Google med 7 procent. På femte plats kommer Huawei som har 4,6 procent av världsmarknaden.