Hittills har enbart myndigheter och statliga bolag kunnat få stöd och rådgivning om informationssäkerhet och cyberhot från Försvarets radioanstalt, FRA.

Men nu utökar regeringen FRA;s uppdrag så att det även omfattar privata företag, föreningar och stiftelser som hanterar information som är känslig ur sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Ändringen träder i kraft i juli i år.

Stödet kan handla om rådgivning, analyser och tester men även genom att ett så kallat TDV, tekniskt detekterings- och varningssystem, som kan upptäcka de mesta avancerade angreppen placeras ut. Sådan utrustning finns redan på ett antal myndigheter.

– Jag välkomnar regeringens beslut. Att vi nu med vår expertkunskap inom cyberområdet kan stödja fler är bra för Sverige och förbättrar svensk cybersäkerhet, säger generaldirektör Björn Lyrvall i en kommentar.