Vi har tidigare skrivit om hur HiQ, med integrationsplattformen Frends, har inlett ett samarbete med Iver, och dess regelinriktade molnbolag Cleura, som tidigare hette City Network.

Nu har det samarbetet landat i Kungsbacka, en kommun där det bor cirka 85 000, och där drygt 8 000 är anställda av kommunen. I digitaliseringsarbetet, såväl internt som för de tjänster som används av de boende, har kommunen valt HiQ:s molnbaserade integrationsplattform Frends för att alla system ska prata med varandra. Och det moln man valt för detta är Compliant Cloud, vilket är Cleuras specialmoln med fokus på regelefterlevnad.

Sedan drygt ett år har integrationsarbetet standardiserats på Frends och nu under våren var kommunen en av de första offentliga aktörerna som flyttade Frends till Compliant Cloud.

– Frends var den integrationsplattform som bäst mötte vårt krav på funktionalitet redan från början. I och med att vi nu kan drifta Frends via Cleuras regulatoriska molnplattform har funktionaliteten blivit ännu bättre, säger Jonas Sjömark, ansvarig för integrationsarbetet på Kungsbacka kommun och säger att det inte minst underlättat ur ett juridiskt perspektiv.

– Innan Frends erbjöd tjänsten via Cleuras moln fick vi tillgång via Microsoft Azure. Vi hamnade ofta, i princip vid varje integration, i juridiska diskussioner kopplat till vilken data vi kunde integrera utan att då riskera att data hamnade i tredje land, vilket för oss skulle innebära ett lagbrott.

Frends innefattar tjänster som integration, processautomation, BPA-processer, api-hantering, molnintegrationer, ground integrations, övervakning och automated alerts.

– För oss som leverantör är det av yttersta vikt att möta våra kunders olika behov och krav. Kungsbacka kommuns krav på lagring och hantering av personkänslig information är ett mycket bra exempel på det. Det är mot denna bakgrund som vi erbjuder flera olika molnalternativ när det kommer till drift av Frends, säger Jukka Rautio, som är chef för Frends på HiQ.