Nya data publicerade av Sophos visar på att antalet ransomware-attacker riktade mot sjukvården dubblades mellan 2020 och 2021.

Undersökningen visar också att sjukvårdsorganisationer vanligen brukar betala den begärda lösensumman för att få tillbaka sin krypterade data, men att de sällan får det.

Efter en attack ska omkring tre fjärdedelar av organisationerna lyckas få tillbaka delar av sin data genom säkerhetskopior.

78 procent av de tillfrågade organisationerna ska också skaffat sig någon form av cyberförsäkring för att hantera dylika attacker. I 97 procent av fallen ska försäkringen täckt delar av kostnaderna som uppstått till följd av en ransomware-attack. 

Sophos undersökning baseras på svar från 5600 IT-arbetare, varav 381 jobbade inom sjukvården.

Läs också: Så snabbt krypterar ransomware offrets system