Upphovsrättslagen har i valrörelsens slutskede seglat upp som en valfråga. Nu sållar sig både statsminister Göran Persson och moderatledaren Fredrik Reinfeldt till de politiker som vill se över lagen.

Peter Esaiasson, valforskare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är inte förvånad.

– Nej, det kunde man förvänta sig på förhand. Det handlar om en anpassning till opinionen. Det är så de stora partierna överlevt, så det här är standard procedure.

Beskedet att nedladdning av upphovsrättsskyddad musik återigen borde tillåtas kom i söndagens tv-sända valduell mellan Persson och Reinfeldt. Tidigare har centern sagt sig vilja tillåta nedladdning, liksom miljöpartiet.

Många förstagångsväljare
I årets riksdagsval finns 430 000 förstagångsväljare. Mer än tre fjärdedelar av dem är helt eller delvis positiva till fildelning, enligt en temoundersökning från i somras. Det är inte otänkbart att det är dessa röster partierna nu är ute efter.

– När det är så här jämt mellan blocken gäller det att täta alla luckor och det är möjligt att man sett att man tappar väljare till Piratpartiet. I sak har ju ingenting ändrats, det de har sagt är ingenting som förpliktigar. Men nyheten kommer ut och det låter som om Persson svängt i fildelningsfrågan, säger valforskaren Henrik Oscarsson.

Kan gå tillbaka
Frågan är vad en uppluckrad svensk upphovsrättslag skulle innebära för de internationella handelsavtal Sverige förbundit sig att följa.

Daniel Westman som är upphovsrättsexpert vid Stockholms universitet anser att det finns ett visst utrymme för återgå till den tidigare lagen som i princip tillät nedladdning.

– Men det känns lite skenheligt att bara tillåta nedladdning. Dels är det ingen teknisk skillnad på ner- och uppladdning. Bittorrent-tekniken, till exempel, kräver ju att man laddar upp samtidigt som man laddar ner. Dels, om man nu legaliserar nedladdning, vem ska stå för tillgängliggörandet? Om man nu vill tillåta fildelning borde man göra det fullt ut och också jobba internationellt för det.

– Ska vi tillåta tillgängliggörande måste vi förhandla om de internationella handelsavtalen, säger Daniel Westman.
Slutsatsen som kan dras är att lobbyarbete lönar sig. Piratbyrån och Piratpartiet har till slut fått ett riktigt genomslag i debatten.

Fakta

Fredrik Reinfeldt sa att EU påverkat oss att stifta lagen.

– Man bör inte stifta lagar som inte går att upprätthålla, sa han, och öppnade för en lagändring även om han ansåg att det inte var en enkel ja- eller nejfråga.

Göran Persson tyckte att lagen bör ändras.

– Det här är en gammal teknik som är kopplad till några plastbitar som vi spelar musik på. Vi måste se till att ungdomar som gör den här nedladdningen inte upplever sig som kriminella, sa han.

Efter debatten tillade Persson dock att en utredning är tillsatt och att det är för tidigt att säga hur lagen ska ändras.