Addpro ska fungera som strategisk partner när Rikshem ska skapa en ny digital miljö, med målet att underlätta för kunderna. Det innebär framför allt att Addro bygger en hybrid molnmiljö, främst baserad på egna datacenter och Azure-tjänster. Samtliga tjänster kommer att hanteras av bolagets 24x7 Service Management Team för bästa möjliga effektivitet och säkerhet.

– Rikshem är i en fas där vi växlar upp vår digitalisering ytterligare. Vi jobbar ständigt med att stärka vårt erbjudande, vår kvalitet och hållbarhet, internt och mot kund, där ser vi att en fortsatt satsning på digitalisering kommer att ge nya möjligheter i alla delar av bolaget och mot våra kunder. Därför är det viktigt att vi har en samarbetspartner som förstår våra behov och som kan bidra i vår framtida utveckling, säger Sandra Isberg, verksamhetsutvecklingschef på Rikshem.

– Rikshems mycket tydliga vilja, och ambitionen att tillsammans med sin partner göra en förflyttning av sin affärsverksamhet med hjälp av it över tid triggade oss tidigt i processen, eftersom det är sådant vi är bäst på, säger Addpros vd Nicklas Persson.

Kollegan Martin Schedin, som utvecklat affären tillsammans med Rikshem, håller med och ser fram emot samarbetet.

– Vi bildar tillsammans ett riktigt dream team och vi bidrar till att stärka Rikshems konkurrenskraft med vår kompetens och våra koncept. Att outsourca och låta en leverantör leverera it i stället för att organisationen själv gör det kan ganska många företag erbjuda, men att verkligen genomföra strategier och förändring är något helt annat, säger han.