Enligt säkerhetsforskare vid Palo Alto Networks Unit 42 ska den begärda lösensumman vid utpressningsattacker ökat med 71 procent under de fem första månaderna av 2022. Detta jämfört med samma period under 2021.

De lösensummor som betalades ut under perioden låg i snitt på motsvarande 9 miljoner kronor. Summan inkluderar inte de ekonomiska skador som också uppstått för offret i form av driftavbrott med mera. Under 2020 låg det genomsnittliga beloppet i Palo Altos undersökning på omkring 3 miljoner kronor.

Enligt säkerhetsforskarna syns inte heller något slut på trenden att utpressarna kräver allt högre lösensummor. Utpressningsattackerna fortsätter att spridas genom nya metoder och ransomware-som-tjänst har dessutom sänkt det tekniska kunnandet som behövs för att genomföra en attack.

Läs också: Antalet ransomware-attacker mot sjukvården ökar